กิจกรรมCSR

โครงการ ESSCO รวมใจเพื่อสังคม  ครั้งที่ 1

ESSCO ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของน้องๆ จึงทำให้เกิดโครงการมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับห้องคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนที่ประสบปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอทำให้เกิดปัญหาไฟตก ไฟดับ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของน้องๆ ในการศึกษาโดยคอมพิวเตอร์ จากนี้น้องๆ โรงเรียนวัดต้นทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทองจะได้ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อค้นคว้าหาความรู้และทักษะด้านต่างๆ ได้โดยไม่สะดุดอีกต่อไป สามารถติดตามโครงการดีๆ เพื่อสังคมเช่นนี้ได้ในครั้งหน้า...

โครงการ ESSCO รวมใจเพื่อสังคม ครั้งที่ 2

อีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมและการศึกษาของน้องๆ ครั้งนี้เราสัญจรมายังภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บางมูลนาก จ.พิจิตรกับการมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนพร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันและขนมแก่น้องๆ นักเรียนจากรอยยิ้มของน้องๆ ที่ได้รับ ถือเป็นความสุขยิ่งของทีมงาน "ESSCO" 

โครงการ ESSCO รวมใจเพื่อสังคม ครั้งที่ 3

ครั้งนี้เราสัญจรมาที่ภาคอีสาน ณ โรงเรียนนาเกษมเจริญวิทยา จ.อุบลราชธานี กับการมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและครั้งนี้เรายังมอบอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด การต้อนรับที่อบอุ่นและรอยยิ้มของน้องๆ ที่ได้รับถือเป็นความสุขอย่างยิ่งอีกครั้งของทีมงาน "ESSCO"

โครงการ ESSCO รวมใจเพื่อสังคม ครั้งที่ 4

ครั้งนี้เราก้เดินทางมาต่อที่ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี จ.อำนาจเจริญ กับการมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด การต้อนรับที่อบอุ่นแบบชาวอีสานพร้อมด้วยรอยยิ้มหวานๆ ของน้องๆ ที่ได้รับถือเป็นเกียรติและความสุขอย่างยิ่งของทีมงาน "ESSCO" 

โครงการ ESSCO รวมใจเพื่อสังคม ครั้งที่ 5 

ครั้งนี้เราเดินทางมาที่ โรงเรียนบ้านขามป้อม จ.ขอนแก่นกับการมอบเครื่องสำรองไฟฟ้าให้กับห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ พร้อมทั้งทีมงานก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับคณะครูอาจารย์ อากาศหนาวๆ ในช่วงนี้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีเพราะการต้อนรับที่เป็นกันเองมากๆ พร้อมทั้งการแสดงของวงโปงลางของน้องๆ นักเรียนที่มีดีกรีระดับแชมป์ของภาค ถือเป็นเกียรติและความสุขอย่างยิ่งของทีมงาน "ESSCO" ที่เราจะยังคงมุ่งมั่นกับการตอบแทนสังคมต่อไป 

โครงการผลิตและติดตั้ง “เครื่องควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบใช้คลื่นวิทยุและแจ้งเหตุฉุกเฉินในชุมชนสำหรับผู้พิการ”

จากความร่วมระหว่าง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(NECTEC) และ “ESSCO” จึงได้เกิดโครงการผลิตและติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการขึ้น ซึ่งจุดประสงค์เพื่อให้มีการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยทาง ESSCO ได้ดำเนินการผลิตและติดตั้งทั้งสิ้น 21 จังหวัดรวม 42 อำเภอ ทั่วทุกภาคของประเทศ

Visitors: 198,835