ติดตั้งInduction Lamp

ติดตั้งโคมไฟประหยัดพลังงาน ณ ลานจอดรถ @บริษัท HANA Semiconducto

ทำการทดสอบเรื่องพลังงานและค่าความสว่างในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ส่งมอบงานโคมไฟประหยัดพลังงาน @Thai TORAY

โครงการเปลี่ยนดคมไฟถนนทั้งโรงงาน โดยสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า 75 %  และให้ค่า Lux ที่มากกว่าโคมชนิดเต็มถึง 50 %

BMAM 2013 September19-21 @IMPACT

โคมไฟประหยัดพลังงาน @โชว์รูมโตโยต้าล้านนา อ.เชียงดาว

โคมไฟประหยัดพลังงาน @TANAKA PRECISION

โคมไฟประหยัดพลังงานชนิด High Bay ทดแทนโคมชนิดเดิมจำนวนกว่า 200 โคมโดยสามารถประหยัดพลังงานไปได้มากกว่า 70% และอีกหนึ่งจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นี้คือความร้อนที่เกิดขึ้นนั้นต่ำมาก ซึ่งหากเป็นโคมชนิดเดิมจะเกิดความร้อนสูง (สังเกตได้จากความเสียหายที่เกิดกับบาลาสท์) ซึ่งลดความเสี่ยงที่เกิดจากอัคคีภัยได้

Visitors: 198,831