ติดตั้งStabilizer

ติดตั้งเครื่อง Stabilizer "ESSCO" ภายในรถ MOBILE X-RAY

งานติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า รถโมบาย คันที่2 จ.นครปฐม

ลูกค้าประทับใจคุณภาพหลังใช้งาน ติดต่อขอติดตั้งเพิ่ม

ติดตั้งเครื่อง Stabilizer EVR-2000 

บริษัท Thai Sukeno Knit Company Limited จังหวัดปราจีนบุรี

ติดตั้งเครือง Stabilizer EVR-650, 650KVA

โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต

สินค้าส่งออกต่างประเทศ

ความภาคภูมิใจในสินค้าแบรนด์คนไทยสำหรับเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าของ ESSCO ส่งออกประเทศไนจีเรีย กว่า 800 เครื่อง

คุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

งานติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าขนาด 800KVA @รีสอร์ทบนเกาะสมุย

จากปัญหาด้านไฟฟ้าบนเกาะเป็นหนึ่งในปัญหาที่อาจทำลายบรรยากาศการพักผ่อนของนักท่องเที่ยวจากต่างชาติหรือแม้กระทั่งคนไทยเองรวมถึงความเสียหายของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ที่ทันสมัยภายในรีสอร์ท ทางเจ้าของรีสอร์ทแห่งนี้ซึ่งเป็นฝรั่งต่างชาติที่หลงเสน่ห์ในบรรยากาศของประเทศไทย ได้เลือกเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าขนาด 800KVA ของ "ESSCO" ใช้ควบคุมและป้องกันปัญหาต่างๆ จากเรื่องระบบไฟฟ้าในรีสอร์ทให้หมดไป เพื่อความประทับใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ..

งานติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า  @โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) ทั้งชนิดสามเฟสและหนึ่งเฟส ซึ่งงานนี้ทาง ESSCO ออกแบบพิเศษสำหรับความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นโรงงานสัญชาติญี่ปุ่น ที่ตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยเพื่อให้เครื่องจักรของโรงงานสามารถใช้งานได้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทย อีกทั้งยังเพิ่มชุดตรวจจับอุณหภูมิภายในที่สามารถตั้งค่าได้เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์

 

งานติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า @Aminjirah resort #เกาะเต่า

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) ชนิดสามเฟสขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาไฟฟ้าที่เป็นปัญหาสำคัญบนเกาะ ทางเจ้าของรีสอร์ทเล็งเห็นความสำคัญจึงลงทุน ติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าเพื่อควบคุมไฟฟ้าให้คงที่และลดปัญหาทางไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเสียหายกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในรีสอร์ท ทำให้นักท่องเที่ยวที่มาพักรีสอร์ทแห่งนี้ ไม่เจอกับปัญหากวนใจที่จะเกิดเพราะไฟฟ้าไม่เพียงพออีกต่อไป 

งานติดตั้งเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า @โรงงานผลิตกระป๋องบรรจุอาหาร

เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (Stabilizer) ชนิดสามเฟส จำนวน 5 เครื่องติดตั้งเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับเครื่องจักร เนื่องจากปัญหาทางไฟฟ้า หลังการติดตั้งสามารถลดปัญหาต่างๆ ได้ ทำให้ผู้ใช้งานประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และลดผลกระทบกับสายการผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรเกิดปัญหา ทำให้ผู้ใช้งานพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง

Visitors: 198,835