ติดตั้งUPS

ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ UPS สำหรับตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย

ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำรองไฟที่ PTEC สจล.กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของธนาคารกรุงไทย

งานตรวจรับ UPS ขนาด 6KVA @30mins กับธนาคารกรุงไทย

ติดตั้งเครื่อง UPS 20KVA

เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

งานติดตั้ง Modular UPS @นิคมบางกะดี

เครื่องสำรองไฟระบบโมดูลาร์ ขนาดกำลังไฟ 20-300 KVA มีประสิทธิภาพมากถึง 96% ที่อัตราภาระ 50-70% มีค่าตัวประกอบกำลังทางด้านอินพุต PF มากกว่า 0.99 และอินพุต THDi น้อยกว่า 3% จอแสดงผลขนาด 6 นิ้ว สามารถแสดงเป็นภาษาได้มากกว่า 12 ภาษา การดูแลรักษาระบบสามารถทำได้ง่ายสามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนงานที่เสียได้ในขณะทำงานและรองรับการเพิ่มขนาดกำลังได้ ในอนาคต

งานติดตั้ง UPS ขนาด 30KVA @ธกส.

เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบคอมพิวเตอร์ของ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) พร้อมทั้งระบบแจ้งเตือนสถานะผ่านทาง SMS

งานติดตั้ง UPS ขนาด 300KVA @โรงงานอุตสาหกรรมในนิคม จ.ปราจีนบุรี

งานติดตั้ง UPS 3 Phase @โรงงานผลิตนมและน้ำผลไม้

งานติดตั้งเครื่องสำรองไฟ Three Phase ขนาด 30KVA จำนวน 2 เครื่อง

พร้อมระบบไฟฟ้าที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

งานติดตั้ง UPS 3 Phase @Gems Gallery

ติดตั้งเครื่องสำรองไฟ (UPS) แบบสามเฟสขนาด 80KVA

พร้อมระบบไฟฟ้าให้กับห้อง Digital Simulator ของโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

เครื่องสำรองไฟสำหรับตู้ ATM @SCB

ส่งมอบเครื่องสำรองไฟ (UPS) เฟสแรกจำนวน 300 เครื่อง สำหรับติดตั้งพร้อมตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 

งานติดตั้งเครื่องสำรองไฟ สำหรับสาขาของ ธ.ธนชาต ขนาด 10KVA

สำหรับสาขาของธนาคารธนชาตโดยเริ่มจากสาขาถนนสุขุมวิท (ระยอง)

เครื่องสำรองไฟสำหรับระบบไฟฟ้าญี่ปุ่น  @PANASONIC KHONKAEN

ส่งมอบพร้อมติดตั้งเครื่องสำรองไฟ  สำหรับระบบไฟฟ้าของโรงงานญี่ปุ่น ที่เรียกว่าระบบ DELTA 200VAC THREE PHASE THREE WIRE (#3P3W UPS) ผลิตขึ้นเพื่อรองรับกับระบบดังกล่าวได้โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงเพื่อแปลงระบบไฟฟ้าของไทยให้ใช้งานกับอุปกรณ์หรือเครื่องจักรสัญชาติญี่ปุ่น ซึ่งการใช้หม้อแปลงเพื่อแปลงระบบไฟฟ้าจะต้องใช้หม้อแปลงถึง 2 ลูก เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณและต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งมากขึ้น 

 

งานติดตั้งพร้อมตรวจรับเครื่องสำรองไฟ (UPS) ชนิดสามเฟส @เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC)

พร้อมระบบ parallel redundant รวมถึงระบบการจัดการผ่าน web browser สามารถให้ผู้ใช้งานเข้าถึงและสั่งงาน UPS ได้จากทุกมุมโลก เพื่อความสะดวกในการจัดการและระบบเองยังสามารถแจ้งเตือนและรายงานสถานะการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น แบบ Real time 

 

Visitors: 198,831