โคมไฟประหยัดพลังงาน l Induction Lamp

โคมไฟประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากเยอรมัน ได้รับการรับรอง มอก. 1955-2551 

สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 80% ภายใต้เทคโนโลยีการออกแบบด้วยลักษณะโครงสร้าง

ของหลอดแก้วแบบไร้ขั้วสัมผัสทางไฟฟ้า ไม่มีการส่งพลังงานเข้าสู่ตัวหลอดโดยตรงทำให้ไม่เกิด

ความเสื่อมของตัวนำไฟฟ้าจึงมีอายุการใช้งานกว่า 100,000 ชม.

โคมไฟไฮเบย์ l HighBay Lamp

 • โคมไฟไฮเบย์ Induction Lamp รุ่น GDD066 SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟไฮเบย์ Induction Lamp รุ่น GDD068 SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟไฮเบย์ Induction Lamp รุ่น GDD068PC SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟไฮเบย์ Induction Lamp รุ่น GDD126 SERIES
  0.00 ฿

โคมไฟถนน l Street Lamp

 • โคมไฟถนน Induction Lamp รุ่น DLDL001 SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟถนน Induction Lamp รุ่น DLDL002 SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟถนน Induction Lamp รุ่น DLDL008 SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟถนน Induction Lamp รุ่น DLDL009 SERIES
  0.00 ฿

โคมไฟฟลัดไลท์ l Flood Lamp

 • โคมไฟฟลัดไลท์ Induction Lamp รุ่น TGS018 SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟฟลัดไลท์ Induction Lamp รุ่น TGS019 SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟฟลัดไลท์ Induction Lamp รุ่น TGS028 SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟฟลัดไลท์ Induction Lamp รุ่น TGS029 SERIES
  0.00 ฿

โคมไฟอุโมงค์ l Tunnel Lamp

 • โคมไฟอุโมงค์ Induction Lamp รุ่น DLSD036 SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟอุโมงค์ Induction Lamp รุ่น DLSD038 SERIES
  0.00 ฿

โคมไฟสำหรับเพดาน l Ceiling Lamp

 • โคมไฟเพดาน Induction Lamp รุ่น GDX004 SERIES
  0.00 ฿
 • โคมไฟเพดาน Induction Lamp รุ่น GDX005 SERIES
  0.00 ฿

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 198,831