หลอดไฟ l Induction Lamp

หลอดไฟประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจากเยอรมัน ได้รับการรับรอง มอก. 1955-2551 

สามารถประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง 80% ภายใต้เทคโนโลยีการออกแบบด้วยลักษณะโครงสร้าง

ของหลอดแก้วแบบไร้ขั้วสัมผัสทางไฟฟ้า ไม่มีการส่งพลังงานเข้าสู่ตัวหลอดโดยตรงทำให้ไม่เกิด

ความเสื่อมของตัวนำไฟฟ้าจึงมีอายุการใช้งานกว่า 100,000 ชม.

Induction Lamp

โคมไฟไฮเบย์ l HighBay Lamp

โคมไฟถนน l Street Lamp

โคมไฟฟลัดไลท์ l Flood Lamp

โคมไฟอุโมงค์ l Tunnel Lamp

โคมไฟสำหรับเพดาน l Ceiling Lamp

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 35,305