เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS

ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง หรือ UPS ทำหน้าที่ควบคุมคุณภาพกำลังไฟฟ้าด้วยวิธีกรองคลื่นรบกวน

ปรับแรงดันและความถี่ และจ่ายพลังงานไฟฟ้าต่อเนื่องไม่ขาดช่วงให้กับอุปกรณ์ เช่น 

คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ศูนย์คอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โรงพยาบาล หรืออุปกรณ์ที่มีความสำคัญ

ไม่สามารถให้เกิดการขาดวงของไฟฟ้าได้

Line Interactive

 • ME-C Series 1200VA-1500VA
  0.00 ฿
 • Ari Series_AP 400VA-2000VA
  0.00 ฿
 • Ari Series_AR 500VA-1500VA
  0.00 ฿
 • Ari Series_AP-PRO 500VA-3000VA
  0.00 ฿

True Online Single Phase

 • SAGITTA-XP Series 1-3KVA
  0.00 ฿
 • SAGITTA-XP Series l High frequency UPS l 6-20KVA
  0.00 ฿
 • SAGITTA-XP Series l Rack type UPS l 1-10KVA
  0.00 ฿
 • SAGITTA-XP Plus Series
  0.00 ฿

True Online Three Phase

 • SAGITTA-XP Series l High frequency UPS
  0.00 ฿
 • SAGITTA-M Series l Modular UPS
  0.00 ฿
 • GEMIN-Pro Series l Low frequency UPS l 10KVA-800KVA
  0.00 ฿

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 198,830