บทความ


  • ปัญหาทางไฟฟ้า ปัจจุบันปัญหาทางไฟฟ้าเป็นปัญหาใหญ่เพราะความเสียหายของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประมวลผล 80% เกิดจากปัญหาทางไฟฟ้า เช่น 1. ปัญหาไฟตกชั่วขณะ (Sag Voltage) หรือ V...
Visitors: 19,794